Llicorella - stenen som rostar

"Jorden" i Priorat - llicorella

Llicorella är det katalanska namnet på den speciella sorts skiffer i olika nyanser – svart, grå, rödbrun, blåaktig - som finns i Priorat. I detta skiffer finns små kvartspartiklar, men också olika mängd järnföreningar och andra mineraler som ger de fantastiska färgnyanserna. Kanske kommer namnet från de gamla kelterna som bodde här 1500 f Kr.

Detta skiffer bildades när aska och sot från forntida vulkaner samlades som sediment nere i vattnet. Från början mest som en lera, men när vattnet torkar bort, och när lagren genom årmiljonerna hamnar nere i jordskorpan under värme och tryck, så ombildas det till skiffer, med sin karaktäristiska skivliknande struktur. Och det är denna struktur som gör llicorellan både hård – men också spröd. Sprödheten gör att sprickor bildas där vatten kan tränga ner och föra med sig näringsämnen långt ner i marken.

Sprickor och rötter

Sprickorna i stenen gör det också lättare för vinrankans rötter att tränga sig långt ner till det vatten som samlas nere i marken. De långa rötterna (gamla vinstockar kan ha rötter som sträcker sig 25 - 30 m ner i marken) och det djupt liggande vattnet gör att vinrankorna klarar sig bra i det torra och varma vädret i Priorat. Den karga och väldränerade jorden gör också att vinrankorna får fokusera på att göra få, koncentrerade druvor och inte så mycket gröna blad. Jämför en typisk planta från Priorat med en från ett bördigare område så märker du skillnaden! Dessa få men koncentrerade druvor ger det karaktäristiska Priorat-vinet.

Sten som rostar?

Men tillbaks till llicorellan: När vatten och luft kommer i kontakt med järnet i llicorellan – så – jag vad händer med järn som blir fuktigt? Det rostar. Och rost, som ni säkert sett på något gammalt rör, sväller upp jämfört med hur röret såg ut från början. Det beror på att järnet löser upp sig i vattnet och reagerar med syret i luften och bildar järnoxid. Rosten är ”större” än motsvarande mängd järn och också spröd och hela processen hjälper till att smula sönder llicorellan, och frisätter mineraler som kan sugas upp av de slingrande rötterna. 

Järn är viktigt för vinrankan, som behöver detta för sin ämnesomsättning när de producerar socker i druvorna. Och socker är det som jästsvamparna behöver för att göra alkohol av druvsaften. Så allt hänger ihop!

Möt odlarna i Porrera