Det viktiga vattnet

Om tillgången till (eller bristen på) vatten

Vinområdet DOQ Priorat är ett gytter av slingrande dalgångar och karga kullar. Själva vingårdarna ligger på höjder mellan 300 och 750 meter över havet, men området genomkorsas också av små slingrande floder i djupa dalgångar. Nu för tiden ser man dock sällan vatten i flodfårorna.

DOQ Priorat ligger omgivet och skyddat av högre berg, med Montsant-berget som en hög mur i norr. Området har ett varmt medelhavsklimat och en årsmedeltemperatur på ca 15 °C. Somrarna är varma och solen är stark så därför undviker man ofta vingårdar med direkt sydlig orientering. 

Men tillbaka till vattnet. Den årliga nederbörden är 400 - 600 mm, men det kan förstås variera från år till år. Till exempel var 2023 ett väldigt torrt år, där inte en enda droppe regn föll mellan januari och slutet av augusti. Hur kan man odla vin då?

Gamla vinstockar

Många vingårdar är planterade för länge sedan - en del så långt tillbaka som i början av 1900-talet. Det gör att vinstockarna haft lång tid på sig att utveckla sitt rotsystem, som kan sträcka sig 25-30 meter ner i llicorellan. Vinodlarna brukar också plöja marken mellan vinstockarna just för att bryta upp ytligt liggande rötter och styra tillväxten till djupare liggande rötter. Allt detta gör att vinstockarna hittar sitt vatten ändå, trots torka och varma dagar. Ett rejält regn per månad brukar räcka för att vinstockarna ska producera bra frukt.  

Vinodlarna vill gärna ha regn under vintern, så att vattendepåerna hinner fyllas på i tid för tillväxtsäsongen. Allra helst vill man ha snö, där smältvattnet sakta sipprar ner i marken snarare än rinner bort!

Siurana-floden

Den största floden heter Riu Siurana och slingrar sig genom området. Men det är inte mycket vatten vi talar om - tänk dig en nästan torrlagd å i en djup dalgång så får du en bra bild av hur det ser ut.

Mycket av detta beror på att floden är uppdämd längre norrut, utanför DOQ Priorat. Arbetet startade 1960 och färdigställdes 1972, som ett led i att trygga vattenförsörjningen i de närliggande städerna Reus och Tarragona. I den uppdämda dalgången skapades då Siurana-reservoaren, som blivit ett populärt utflyktsmål för t.ex. kajakpaddling.

Men vattentillgången har gradvis sinat, och efter en period av torka är nu vattennivån i reservoaren så pass låg att gamla byggnader och strukturer åter börjat komma i dagen. Under åren har också en opinion formats för att ge tillbaka vattnet till DOQ Priorat, under paroller som "låt Siurana-floden leva". Diskussionen pågår och är ständigt närvarande, speciellt hos vinodlarna.

Ransonering av vatten

För att komma till bukt med den ökande vattenbristen har Katalonien under våren 2024 gått ett steg längre och infört ransonering av vatten i Barcelona med omnejd. Restriktioner omfattar bl.a. max 200 liter vatten per person och dygn, minskad ranson för konstbevattning av jordbruk, stopp för bevattning av parker, förbud att fylla pooler och avstängda duschar på stränderna. Här finns en nyhetslänk om du vill läsa mer.

Restriktionerna påverkar inte DOQ Priorat så mycket, eftersom konstbevattning är ovanligt, men bristen på vatten är ändå ett påtagligt problem även här. Må det regna rikligt snart!

Vinter i vingården